Nicolae Mosora – primar

Burnete Ioan Dorin – viceprimar

Joldes Codruta – secretar

MOSORA NICOLAE – PRIMAR

BURNETE IOAN-DORIN – VICEPRIMAR

JOLDEȘ CODRUȚA – SECRETAR GENERAL

ANGAJAȚII PRIMĂRIEI

CRISTEA CRISTIAN – CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI

GAȘPAR NICOLAIE DOREL – inspector COMPARTIMENT FOND FUNCIAR

MUNTEAN ROZALIA – inspector COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

PETCU ANCA-GEORGETA – inspector COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

OȘAN ROXANA-MARIA – inspector COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

NICOLA BĂDICĂ – inspector COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

ANTAL VICTOR IOAN – consilier achiziții publice COMPARTIMENT CONTABILITATE ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

MARE ANCA-EMILIA -inspector COMPARTIMENT STARE CIVILĂ

CRISTEA DOREL – inspector COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE

MUNTEAN FLORINA – ELISABETA – referent COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE

VLAICU ALEXANDRU-RADU – inspector COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCȚII

COROȘ CRISTINA-DANIELA – referent COMPARTIMENT MANAGEMENT PROIECTE SOCIALE, CULTURALE ȘI SPORTIVE

CAROLI MIHAELA – guard

ORGANIGRAMA