Nicolae Mosora – primar

Burnete Ioan Dorin – viceprimar

Joldes Codruta – secretar

MOSORA NICOLAE – PRIMAR

BURNETE IOAN-DORIN – VICEPRIMAR

JOLDEȘ CODRUȚA – SECRETAR GENERAL

ANGAJAȚII PRIMĂRIEI

GAȘPAR NICOLAIE DOREL – inspector Compartiment Fond Funciar

MUNTEAN ROZALIA – inspector Compartiment Contabilitate Și Achiziții Publice

PETCU ANCA-GEORGETA – inspector Compartiment Resurse umane, salarizare

OȘAN ROXANA-MARIA – inspector Compartiment Contabilitate Și Achiziții Publice

ANTAL VICTOR IOAN – consilier achiziții publice Compartiment Contabilitate Și Achiziții Publice

OȘAN ANCA-EMILIA -inspector Compartiment Stare Civilă

CRISTEA MIHAELA-ELENA  – inspector Compartiment Impozite Și Taxe

MUNTEAN FLORINA – ELISABETA – referent Compartiment Impozite Și Taxe

VLAICU ALEXANDRU-RADU – inspector Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului Și Disciplina În Construcții

COROȘ CRISTINA-DANIELA –INSPECTOR Registrul Agricol

OZOREANU SIMINA-MIHAELA – referent Compartiment Management Proiecte Sociale, Culturale Și Sportive

CAROLI MIHAELA – guard