Eşti aici

Anunturi

 

 

Anunt concurs - pentru recrutare functii publice vacante

Impozit 2018

Impozite 2018

Transparenta veniturilor salariale conform art. 33 din Legea - cadru 153/2017

ANUNT MODERNIZARE DRUM STEJARENI

ANUNT REGISTRUL AGRICOL

ANUNT CONCURS –RECRUTARE PENTRU FUNCTII PUBLICE VACANTE

Regulament organizare Primaria Comunei Danes

Difuzare informatii publice

Program de functionare audiente

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2016

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2016

 

 

 

 

 

 

ANUNT CONCURS –RECRUTARE PENTRU FUNCTII PUBLICE VACANTE

 

Comuna Danes  cu sediul in: loc Danes  str.-  nr.390, jud. Mures in baza HG 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorelor posturi vacante/pe perioada nedeterminata pentru functiile publice:

Denumirea postului :

- Inspector clasa I grad Principal in cadrul Compartimentului Contabilitate si Achizitii Publice

- Inspector Clasa I grad Principal in cadrul Compartimentului Impozite si taxe

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Inspector clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Contabilitate si Achizitii Publice:

-conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/199 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modoficarile si completarile ulterioare

-nivelul studiilor: sa fie absolvent de studii universitare de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor economice

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:

- data de 16 ianuarie 2017  , ora.9.00, la sediul Comunei Danes nr. 390, judetul Mures

Interviu:

- data de 18 ianuarie 2017 , ora 12.00, la sediul Comunei Danes  nr.390, Judetul Mures

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Inspector clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Impozite si taxe :

-conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/199 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modoficarile si completarile ulterioare

-nivelul studiilor: sa fie absolvent de studii universitare de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor juridice sau economice

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:

- data de 16 ianuarie 2017 , ora.13.00, la sediul Comunei Danes nr. 390, judetul Mures

Interviu:

- data de 18 ianuarie 2017 , ora 14.00, la sediul Comunei Danes  nr.390, Judetul Mures

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei : conform art.49 din HG nr.611/2008 , in termen de 20 zile de la data aparitiei in Monitorul Oficial , partea a III-a

Date contact: tel.0265762212, email:danes@cjmures.ro

 

ANUNT CONCURS –RECRUTARE PENTRU FUNCTII PUBLICE VACANTE

 

Comuna Danes  cu sediul in: loc Danes  str.-  nr.390, jud. Mures in baza HG 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorelor posturi vacante/pe perioada nedeterminata pentru functiile publice:

Denumirea postului :

- Inspector clasa I grad Principal in cadrul Compartimentului Contabilitate si Achizitii Publice

- Inspector Clasa I grad Principal in cadrul Compartimentului Impozite si taxe

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Inspector clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Contabilitate si Achizitii Publice:

-conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/199 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modoficarile si completarile ulterioare

-nivelul studiilor: sa fie absolvent de studii universitare de licenta absolvite cu diploma  respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor economice

- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:

- data de 20 septembrie  2016 , ora.9.00, la sediul Comunei Danes nr. 390, judetul Mures

Interviu:

- data de 22 septembrie  2016, ora 12.00, la sediul Comunei Danes  nr.390, Judetul Mures

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei  pana in data de conform art.49 din HG nr.611/2008

Date contact: tel.0265762212, email:danes@cjmures.ro

 

 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Inspector clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Impozite si taxe :

-conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/199 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modoficarile si completarile ulterioare

-nivelul studiilor: sa fie absolvent de studii universitare de licenta absolvite cu diploma  respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor juridice sau stiintelor economice

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:

- data de 20 septembrie  2016 , ora.13.00, la sediul Comunei Danes nr. 390, judetul Mures

Interviu:

- data de 22 septembrie  2016, ora 14.00, la sediul Comunei Danes  nr.390, Judetul Mures

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei  pana in data de conform art.49 din HG nr.611/2008

Date contact: tel.0265762212, email:danes@cjmures.ro

 

 

CINE, CÂND şi UNDE TREBUIE SĂ DEPUNĂ CERERE

PENTRU CONCEDIUL DE CREŞTERE A COPILULUI ŞI PLATA INDEMNIZAŢIEI LUNARE

Optiunea 1

/sites/default/files/Optiunea%201-1an%20%282%29.pdf

Optiunea 2

/sites/default/files/Optiunea%202-%202ani%20%281%29.pdf

LOCURI DE MUNCĂ

ANUNT CONCURS –RECRUTARE PENTRU FUNCTII PUBLICE VACANTE

 

Comuna Danes  cu sediul in: loc Danes  str.-  nr.390, jud. Mures in baza HG 188/1999, organizează concurs pentru ocuparea următorelor posturi vacante/pe perioada nedeterminata pentru functiile publice:

Denumirea postului :

- Inspector clasa I grad Principal in cadrul Compartimentului Contabilitate si Achizitii Publice

- Inspector Clasa I grad Principal in cadrul Compartimentului Impozite si taxe

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Inspector clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Contabilitate si Achizitii Publice:

-conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/199 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modoficarile si completarile ulterioare

-nivelul studiilor: sa fie absolvent de studii universitare de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor economice

- cunostiinte operare PC

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:

- data de 06 Iulie 2016 , ora.9.00, la sediul Comunei Danes nr. 390, judetul Mures

Interviu:

- data de 08 Iulie 2016, ora 12.00, la sediul Comunei Danes  nr.390, Judetul Mures

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei  pana in data de 24 Iunie 2016.

Bibliografia se afiseaza la sediul si pe site-ul Comunei Danes : www.primariadanes.ro

Date contact: tel.0265762212, email:danes@cjmures.ro

 

 

Condiţii specifice de participare la concurs pentru Inspector clasa I grad principal din cadrul Compartimentului Impozite si taxe :

-conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/199 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata cu modoficarile si completarile ulterioare

-nivelul studiilor: sa fie absolvent de studii universitare de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul stiintelor juridice sau economice

- cunostiinte operare PC

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: minim 5 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:

- data de 06 Iulie 2016 , ora.13.00, la sediul Comunei Danes nr. 390, judetul Mures

Interviu:

- data de 08 Iulie 2016, ora 14.00, la sediul Comunei Danes  nr.390, Judetul Mures

Dosarele de inscriere se depun la sediul institutiei  pana in data de 24 Iunie 2016.

Bibliografia se afiseaza la sediul si pe site-ul Comunei Danes : www.primariadanes.ro

Date contact: tel.0265762212, email:danes@cjmures.ro

 

 

 

                                                                                                                             Primar ,

                                                                                                        Mosora Nicolae

  • Bibliografie  pentru postul de  Inspector clasa I grad principal din cadrul Compartimentului „Contabilitate si Achizitii publice” din aparatul de specialitate al primarului COMUNA DANES

 

1.Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si    completările    ulterioare;

 

2.Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

 

3.Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici,republicata

 

4. Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile  ulterioare

5. Legea nr.82/1991 legea contabilitatii- republicata , cu modificarile si completariile ulterioare

6. Ordonanta Guvernului nr.119/1999- republicata , privind controlul intern/ managerial si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare

     7. OMFP nr.2861/2009 privind organizarea si efectuarea invenatrierii elementele de natura     activelor, datoriilor si capitalurilor proprii , cu modificarile si completarile ulterioare

     8.Legea nr.544/2001 privind liberul acces  la informatiile de interes public,cu modificarile si completarile ulterioare.

  Bibliografie  pentru postul de  Inspector clasa I grad principal din cadrul Compartimentului „Impozite si taxe ” din aparatul de specialitate al primarului COMUNA DANES

 

1.  Legea nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si    completările    ulterioare;

    2.    Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata,cu modificarile si       completarile ulterioare

    3.Legea nr.7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici,republicata

    4. Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile  ulterioare

5. Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala

6. Hg nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal

7. Legea nr.227/2015 Codul Fiscal  Titlul 1 Titlul 9

     8 .Legea nr.544/2001 privind liberul acces  la informatiile de interes public,cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Regulament Salubrizare
 

 

 

ANUNT

                          PRIMARIA COMUNEI DANES, localitatea danes, nr.390, jud. Mures, in calitate de titular anunta publicul interest asupra organizarii sedintei de dezbatere publica pentru proiectul de plan, raport de mediu si studiul de evaluare adecvata elaborate pentru PLANUL URBANISTIC GENERAL  aferent comunei Danes si satele apartinatoare Danes, Cris, Seleus, Stejarenii, judetul Mures la sediul primariei Danes, nr.390, in data de 08.12.2015, ora 16,00, cu participarea autoritatilor interesate de plan.Proiecrul de plan, Raportul de mediu si Studiul de Evaluare Adecvata pot fi consultate la sediul A.P.M. Mures, str. Podeni, nr.10, jud. Muresi,la sediul titularului de plan, Primaria Comunei Danes, nr.390, intre orele 8,00 – 15,00.Comentariile si sugestiile publicului interest se primesc in scris la sediul A.P.M. Mures, sau prin fax 0265/314985, e-mail office@apmms.anpm.ro cat si la sediul PRIMARIEI COMUNEI DANES, nr.390, pana la data de 08.12.2015

 

 

 

 

 

 

                   PRIMARIA COMUNEI DANES ANUNTA PUBLICUL INTERESAT CA IN PERIOADA 28.06.2013 – 13.08.2013 VA AVEA LOC CONSULTAREA POPULATIEI PENTRU REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL – ETAPA PRIVIND PROPUNERILE DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI DANES.

DOCUMENTELE COMPLETE ALE PROPUNERILOR DE DEZVOLTARE A COMUNEI DANES SE POT CONSULTA LA SEDIUL PRIMARIEI DIN LOCALITATEA DANES, NR.390,INCEPAND CU DATA DE 01.07.2013 SI PANA LA DATA DE 31.07.2013.

DEZBATEREA PUBLICA VA AVEA LOC IN DATA DA 22.07.2013 LA SALA DE SEDINTE A PRIMARIEI INTRE ORELE 10,00 – 14,00.

OBSERVATIILE ASUPRA PROPUNERILOR DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI DANES SE POT TRANSMITE LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI DANES IN PERIOADA 28.06.2013 – 13.08.2013 LA BIROUL DE URBANISM.

PERSOANA DE CONTACT: NICOLA  BADICA, TEL:0265762112

© 2013 Primaria Danes